Step by step

Step 1

Et infomøde hvor vi kortlægger mulighederne for dit projekt og forventningsafstemmer det videre samarbejde.

 

Step 2

Vurdering af konkrete støttemuligheder, skabe overblik og vurdering af dit projekts potentiale.

Step 3

De videre samarbejde. Fordeling af arbejdsopgaver, tidsplan og underskrivelse af en samarbejdsaftale.

Step 4

Beskrivelse og handlingsplan. Tæt samarbejde omkring ansøgningens indhold og budget. Fastlæggelse af den endelige strategi og handlingsplan, herunder hvilke fonde der skal ansøges.

Step 5

Udkast til ansøgning udarbejdes, og der indhentes tilbud fra tilbudsgivere. Ansøger nærlæser ansøgningen og kommer med bemærkninger og ændringsforslag.

Step 6

Vi præsenterer den endelige ansøgning, som underskrives af ansøger og godkendes inden afsendelse.

Frysehuset.

Frysehus bliver til bryghus og museum

Fondsansøgning til fire fonde sikrede Sæd-Ubjerg Lokalråd mulighed for, at byens gamle frysehus i fremtiden kan blive et samlingssted for ølentusiaster.

LAG Midler:                   kr 251.730
SE-Vækstpulje:              kr  50.000
Veluxfonden:                 kr  50.000
Landdistriktspuljen:      kr  30.000